عصر کنونی را می‌توان عصر کیفیت نامید. در چنین شرایط رقابتی و با تولیدات در سطح انبوهی، تنها تولیدکنندگانی می‌توانند موفق باشند که محصولات باکیفیت‌تر و خدمات پس از فروش بهتری ارائه کنند. درواقع، کنترل کیفیت به یکی از ملاحظات اصلی قبل از تولید هر محصول تبدیل شده است. کنترل کیفیت بهتر منجر به بهره‌وری بهتر از منابع موجود و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

یکی از سخت‌ترین کارهای فرایند تولید محصول این است که محصولات را به سطح کیفی مناسب برسانیم و تولید آنها را در همان سطح ادامه دهیم.

برای دستیابی به کنترل کیفیت اقدامات مختلفی باید انجام شود که برخی از آنها عبارتند از:

  1. محصول موردنظر باید حداقلِ سطح کیفی را داشته باشد تا به‌سادگی بتوان آن را در بازار فروخت.
  2. به‌منظور ارزیابی سطح کیفی محصول، باید استانداردهای دقیقی مورداستفاده قرار گیرد.
  3. باید انحراف از معیاری منطقی نسبت به استانداردهای از قبل تعریف‌شده، تعیین شود.
  4. سطح کیفی مناسب محصول باید به‌گونه‌ای به دست بیاید که با کمترین هزینه برای ساخت آن محصول همراه باشد.

درواقع کنترل کیفیت، دغدغه‌ی کنترل کیفی محصول را درطی فرایند تولید دارد. به عبارت دیگر، کنترل کیفیت، متغیرهای منفی را که روی کیفیت محصول نهایی اثر نامطلوب می‌گذارند، کنترل می‌کند.

گرچه به یک روایت می‌توان گفت که تاریخ کنترل کیفیت با تاریخ صنایع و اختراعات هم‌زمان بوده، و از روزی که بشر اقدام به ساختن ابزارها و وسایل و ضروریات مورد نیاز خود نموده، همواره در صدد بهبود کیفیت آن‌ها بوده‌است، اما این موضوع تا زمان انقلاب صنعتی و تولیدات انبوه، خیلی جدی گرفته نشد و هنوز هم جز معدود کشورهای صنعتی پیشرفته مانند ژاپن، آمریکا و انگلیس در بسیاری از کشورها در عمل بهای چندانی به آن داده نمی‌شود، مگر کشورهایی که برای صادر کردن تولیدات خود ناچار به کاربرد آن هستند.

اما کنترل کیفیت مواد اولیه، مواد نیمه ساخته و البته محصول نهایی در فرآیند تولید محصول در رنگینه نقش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و هیچ محصولی بدون گذراندن فرآیندهای کنترل کیفیت مدون واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه مجموعه، به مشتری تحویل نخواهد شد. همچنین کلیه مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول نهایی طی چندین مرحله طبق مقررات مصوب سازمان غذا و دارو و پروانه های ساخت مربوطه کنترل شده و سپس وارد خط تولید اصلی مجموعه رنگینه نقش خواهد شد. این فریندها نهایتا خیال مشتری و مصرف کننده نهایی را از بابت کوچکترین مشکل و ایرادات بهداشتی و فنی راحت خواهد کرد.