…استفاده از برترین تجهیزات اروپایی جهت لمینه محصولات با دو روش حلالی و غیر حلالی، متناسب با نیاز مشتری